İnsan ölümden değil, yaşayamamaktan korkmalıdır.
Haluk Otman

Güçlü Desteğiniz Manyetik Terapi

Facebook Sayfası