Kendinizle barışana kadar, sahip olduklarınızdan hoşnut olamazsınız.
Doris Mortman

Güçlü Desteğiniz Manyetik Terapi

Facebook Sayfası