Çalışan Performansı Eğitimi

Bir güç çarpanı. Bir verimlilik ve yüksek performans eğitimi.

Hayal edin! Zihnen ve bedenen yorgunluklarından arınmış çalışanlardan kurulu bir takım. Ve dahası; her çalışan bu yüksek performanslarını nasıl sürdüreceklerini çok iyi biliyorlar!
Hem kişisel hem de kurumsal verimliliğin ve performans artışının garanti altına alındığı sıradışı bir eğitim.
İş akışı ve iş ortamında ihtiyaç duyulan çözüm odaklı düşünme ve eylem kalıplarının aktarıldığı bu eğitimde; yüksek performans kavramının kurum içinde hem bireysel hem de ekip olarak görecekleri yararlar aktarılmakta, aynı zamanda kişiye özel motivasyon unsurlarının tanımlanarak verimliliğe hizmeti sağlanmaktadır.
Son derece önemli olan “çalışan sağlığı” konusunda ofis ve çalışma koşullarının getirdiği yorgunluk ve benzeri sorunlar karşısında kişinin kendine kolay ve etkili bir şekilde uygulayabileceği “Kulak Refleksolojisi” de katılımcılara sunulmaktadır.

 

Eğitimin amacı:
Kurum ve kuruluşlarda; çalışanların düşük motivasyon ve bilgi eksikliğinden kaynaklanan, bedensel ve zihinsel yorgunluklarının getirdiği iş kaybını minimuma indirmek,
Kişiye özgü potansiyelleri yeniden tanımlama,
Çalışanların, ekiplerin, liderlerin ve kurumun ortak çıkarlarının korunması ve her birimin ‘’maksimum performansa katkı’’ sloganı altında birleştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim konuları:
Zaman yönetimi
İletişim kazalarını önleme
Etkili iletişim teknikleri
“Problemin değil çözümün parçası olun” Etkin dinleme ve sorun çözme teknikleri
“Siz hangi renksiniz?” Karakter analizleri
Kişisel motivasyon ve Ekip motivasyonu teknikleri
Ofis içi düzen ve fonksiyonun etkileri
Kulak Refleksolojisi ve ağrı terapileri

 

“En iyi lider” Kişisel gelişim eğitimi

‘‘Müdür’’ değil ’’Lider’’ olmak için…

Business leaderSahip olduğunuz doğru karar verme ve güçlü analiz yeteneğini, “doğru iş-doğru kişi” formülünü üretebilme, vizyon ve misyon yaratma kabiliyetine dönüştürmek ve daha fazlası için…

 

Eğitimin Amacı:

Şirket bünyesinde “Liderlik” kavramının her seviyede kurumsallaşabilmesini, çözüm odaklı iletişimin hem üretim hem de yönetim düzeyinde kullanılabilmesini sağlayan hızlı ve pratik bir kişisel gelişim eğitimidir.

 

Bu eğitimde,

Her çalışanın ferdi ve kurum içi yetkinliğinin en üst seviyeye taşınabilmesi,
Doğru iletişim kurabilen bir ekibin çözüm üretme becerisinin gelişmesi,
Gerek üretim gerek yönetim gerekse satış ve pazarlama bölümlerinin başarılarını garanti altına alabilmesi,
En küçük birimden, yönetici kadrosuna kadar kişisel ve kurumsal liderlik vasıflarının etkinleştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Eğitim Konuları:

Kişisel, grup ve ekip liderliği
Etkili iletişim ve motivasyon teknikleri
Zaman yönetimi ve verimlilik
Sorunları analiz etme ve çözüm üretme
Doğru ekip yaratma
Kişilik analizi

 

İş Hayatında Başarılı Olmanın Sırları

Her gün evden çıkıp işe gitmek mi?

Her gün işten çıkıp eve gelmek mi?

İş, kurallarına göre oynanan bir oyundur. Ve kuralları bilen oyunu kazanır. Bu eğitim sizlere iş hayatınızda herkesten önde olmanın formüllerini vermekle kalmayacak aynı zamanda sahip olduğunuz potansiyeli en iyi şekilde başarıya dönüştürmenizi de sağlayacak.

 

Unutmayın.. Siz başarılı olursanız herkes mutlu olacak!

 

Eğitimin amacı:

Gerek bir kurum ve kuruluş bünyesinde çalışan, gerekse kendi işine sahip tüm girişimci ve çalışanlara yönelik bu çalışmada;
“Başarı ve iş” konularının yeniden tanımlanması,
Sektörel ve global ölçekte iş başarısının gerekliklerin irdelenmesi,
Kişisel farklılıkların iş hayatına olumlu yönde entegre edilebilmesi,
Kurum içi çalışanların kişisel ve ekip çalışmalarına entegrasyonu ve verimliliklerinin artırılması hedeflenmektedir.

 

Eğitim konuları:

İş nedir? Ne değildir?
İş algısı
İş yaşamında verimlilik ve parametreleri
Kişilik özelliklerinin analizi ve “doğru iş – doğru kişi” tanımı
İş hayatında başarılı olmanın 5 altın kuralı
Etkili iletişim teknikleri

 

Kusursuz Özgüven Eğitimi

Evet, kusursuz olmak elbette mümkün değil! Zaten özgüven de

kusursuz olmak ile ilgili değildir.

 

Özgüven; kendini tam olarak bilmek ve kabul etmekle ortaya çıkan yenilmez bir güçtür!
Aslında kusur saydıklarınız sizin en büyük gücünüze dönüşebilir.
Siz de bu gücünüz ile tanışmaya hazır mısınız?
Keşifler ile dolu bu eğitimde bu güne kadar sorun olarak gördüğünüz kişisel özelliklerinizi iş ve özel yaşantınızda pozitif yönde kullanmanın heyecanlı dünyası ile tanışacaksınız.
Kendinizde yarattığınız bu özgüvenin çevreniz üzerindeki harika etkisine şahit olacaksınız.

 

Eğitimin amacı:

Kurum ve kuruluşlarda; çalışanların düşük motivasyon, kusursuz özgüvene sahip bir birey, çalışan, ekip ve lider yaratmak,
Kişilerin farklı karakter ve özgeçmişlerinden gelen özgüven sorunlarına ortak bir çözüm sunmak,
İletişim, satış ve pazarlama, yönetim konularında özgüvene dayanan yeni bakış açılarını ve çözüm odaklı yaklaşımları katılımcılara aktarmak ve benimsetmek hedeflenmektedir.

 

Eğitim konuları:

Zaman yönetimi
Güven nedir? Özgüven nedir?
İletişimde, ekip içinde, satış ve pazarlamada özgüveni güç çarpanı olarak kullanma
Özgüvenimizi etkileyen faktörler
İnanç nedir? İnanç sistemlerimizin etkileri
Bilinçaltı şartlanmalarımızın kararlarımıza olan etkisi
Özgüvenimizi zedeleyen duygu ve düşüncelerimizi tanıma ve değiştirme yöntemleri
Özgüveni harekete geçirme ve istediğini alma

 

Satışta İkna Teknikleri Eğitimi

Her gün kendinizden başlayarak birilerini bir şeylere ikna etmeye çalışıyorsunuz.Bu doğru. Değil mi?

Konuşmak bir iletişim değil manüplasyon aracıdır.

(Öyle olduğu için az önce sorumuza içinizden ‘’Evet’’  cevabı verdiniz.)

Karşınızdaki herkesten ‘’Evet’’ cevabı almanızı garantileyen bir eğitim…

 

Doğru kaynak, doğru bilgi, doğru iletişim anlayışının felsefesini oluşturarak, farklılık gösteren her problemde istenilen çözümlere ulaşma bilgisi, satış ve pazarlamanın farkları ve süreçleri, satınalma transı yaratmanın yeni ilkeleri, doğru iletişimin satış ve pazarlamadaki fark yaratan yönleri, ikna etmekte son derece etkili olan NLP teknikleri, katılımcılara hem teorik hem de pratik olarak sunulmaktadır. Siz de ikna psikolojisini ve doğru tekniklerini kullanarak doğal bir ikna yeteneğine sahip olabilirsiniz.

Satış ve pazarlamanın tartışmasız en büyük gücü olan ikna dünyasına davetlisiniz.

Eğitimin Amacı:

Satış ve pazarlamanın, satın alma psikolojisinin yeni dinamiklerinin aktarıldığı bu eğitimde;
Satışta ikna algısının kişiden başlayarak tüm ekiplere yayılması,
“Neden ikna etmek istiyoruz?” sorusu ışığında sebep-sonuç ilişkileri matematiğinin aktarılması,
Gerek şirket içi iletişimde gerekse pazarlama ve satış bölümlerinde, ikna algısının bir kültür ve refleks haline gelmesi amaçlanmaktadır.

 

Eğitim Konuları:

Günümüz satın alma psikolojisi
Satış odaklı iletişim
Etkin dinleme ve analiz etme
Telefonda etkili iletişim ve satış
Beden dili ve ses, mimik kullanımı
Satış transı yaratma
Sorun çözme becerisi
NLP ile ikna

İletişim, karşılıklı etkileşim sürecidir. Önemli olan bu süreci yönetmektir.

İletişim bir süreçtir, anlattıklarınız karşıdakinin anlayabileceği kadardır. Bilinen ve göz ardı edilen en önemli şey, iletişimde sözlerden daha önemli olan etkenin beden dili olduğudur.

Kendini tanıyan kişiler etkili iletişimde daha başarılıdır. Bu eğitimde kendimizi de karşımıza alarak, anlamaya çalıştığımız anlar da olacak.

Alışılmış eğitim kalıpları yerine, kişisel farklılıkların ekip başarısına dönüşmesi hedeflenen bu eğitim interaktif olarak yapılmaktadır.

Eğitimin amacı: İş ve sosyal hayatta ihtiyacımız olan doğru iletişim dillerinin tanımlanması, algılama farklarının getirdiği sorunların çözümlenmesi hedeflenmektedir.

Eğitim Konuları

Etkin dinleme ve anlatım teknikleri

Beden dili ve soru sorma teknikleri

Yönetim ve üretimde iletişim teknikleri

İletişim sorunları ve çözümleri

İletişim dilleri