İş Hayatında Kusursuz Özgüven Eğitimi

İş Hayatında Kusursuz Özgüven Eğitimi

Evet, kusursuz olmak elbette mümkün değil! Zaten özgüven de kusursuz olmak ile ilgili değildir.

Özgüven; kendini tam olarak bilmek ve kabul etmekle ortaya çıkan yenilmez bir güçtür! Aslında kusur saydıklarınız sizin en büyük gücünüze dönüşebilir. Siz de bu gücünüz ile tanışmaya hazır mısınız? Keşifler ile dolu bu eğitimde bugüne kadar sorun olarak gördüğünüz kişisel özelliklerinizi iş ve özel yaşantınızda pozitif yönde kullanmanın heyecanlı dünyası ile tanışacaksınız. Kendinizde yarattığınız bu özgüvenin çevrenizdekiler üzerindeki harika etkisine şahit olacaksınız!

Eğitim Bilgileri

 • Eğitim’in Amacı

  – Kurum ve kuruluşlarda; çalışanların düşük motivasyon, bilgi kusursuz özgüvene sahip birey, çalışan, ekip ve lider yaratmak,
  – Kişilerin farklı karakter ve özgeçmişlerinden gelen özgüven sorunlarına ortak bir çözüm sunmak,
  – İletişim, satış ve pazarlama, yönetim konularında özgüvene dayanan yeni bakış açıları ve çözüm odaklı yaklaşımları katılımcılara aktarmak ve benimsetmek.

 • Zaman yönetimi
 • Güven nedir? Özgüven nedir?
 • İletişimde, ekip içinde, satış ve pazarlamada özgüveni güç çarpanı olarak kullanma
 • Özgüvenimizi etkileyen faktörler
 • İnanç nedir? İnanç sistemlerimizin etkileri
 • Bilinçaltı şartlanmalarımız kararlarımıza olan etkisi
 • Özgüvenimizi zedeleyen duygu ve düşüncelerimizi tanıma ve değiştirme yöntemleri
 • Özgüveni harekete geçirme ve istediğini alma
 • Eğitim Süresi

  Eğitim bir tam gün (7 Saat) sürecektir.

 • Eğitim’e Kimler Katılmalı?

  • Yöneticiler
  • Satış Pazarlama Ekipleri
  • Tüm Çalışanlar Grubu

Eğitim için katılımcı sayısı kaç kişi olmalıdır?

Verimli bir eğitim için katılımcı sayısının en az on kişi olması gerekmektedir. Katılımcı sayısının yirmi beş kişiyi geçmemesi tavsiye edilmektedir. Göz temasının kurulabildiği sayıda katılımcı ile eğitimlerimiz daha verimli ve etkili gerçekleşmektedir.

Eğitim içeriğinde interaktif oyunlar var mı?

Oyunsuz eğitim düşünemiyoruz. Teorik bilgilerin pekiştirildiği ve katılımcıların ön plana çıkabildiği, insan zekasına hakaret etmeyecek kadar anlamlı eğitimler olmazsa olmazlarımız.

Eğitime kimler katılmalı?

Aslında herkes. Değerlilik eğitimleri yönetimin en üst kademesinden en alt kademesine kadar herkesi aynı misyon ve değer altında birleştirmeye yönelik.

Tek eğitim yeterli mi?

Eğitim bir süreçtir. Bizim açımızdan doğru programlanmış eğitim süreçleri uzun vadede çok daha etkili sonuçlar vermektedir Ancak yapılacak tek bir referans eğitiminin de dönüştürücü etkisine hep birlikte şahit olmamız bizlerin alıştığı harika bir durum.

Eğitimi bizim ihtiyaçlarımıza göre şekillendirebiliyor muyuz?

Kesinlikle. Sizin istek, ihtiyaç ve yönlendirmeniz olmadan kendimizi önceden hazırlanmış sıkıcı bir eğitim verirken bulmak istemeyiz. Tüm eğitim modülleri geliştirilebilir yapıları ile sizin katkılarınızı bekliyor.

Bizim için doğru eğitim hangisi?

Bunun cevabı isterler ve hedefler çerçevesinde yapacağımız bilgi alış verişi sırasında net olarak ortaya çıkmaktadır. Öneli olan bir noktadan başlamak.